شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
گواهینامه ها

با توجه به اهداف كلي شركت مبني بر حفظ و افزايش كيفيت محصولات و خدمات ، عمليات كنترل كيفيت به صورت يكي از اركان اساسي فعاليتهاي اين شركت تبديل شده است و دستورالعملها و رويه هاي مختلفي براي آن آماده و اجرا گرديده است كه به عنوان نمونه طرح كنترل كيفيت عمومي (QC Plan)  مورد استفاده در پروژه هاي اين شركت به پيوست ارائه شده است.

به رغم برخورداري از رويه هاي مشخص و دستورالعملهاي كيفي مناسب، استقرار سيستم مديريت كيفيت نيز در دستور كار اين شركت قرار گرفت تا نسبت به انطباق آنها با استانداردهاي بين المللي اقدامات لازم انجام گردد كه این شرکت موفق به اخذ گواهی نامه سیستم مديريت كيفيت مطابق با استاندارد  ISO 9001:2008 توسط TÜV AUSTRIA CERT GMBH گردیده است.