شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
Handling Tools

کیهان تجهیز پترولیوم در این زمینه تامین قطعات Iron Roughneck از شرکت NOV در 2 قرارداد

 

و همچنین تامین چندین Power Tong از شرکت هایی مانند ECKEL و (FARR (McCoy در سایزهای مختلف

    

و تامین Torque Gauge با اندازه فشاری 25000، 30000، 50000  از شرکت FORUM را درکارنامه خود دارد.

از دیگر تجهیزات قابل تامین در این زمینه که در دل قراردادهای این شرکت (تامین تامین دو ست کامل تجهیزات Casing running از شرکتهای Wincatt, Farr, Eckel, Weatherford)  قرار گرفته Elevator و متعلقات آن


و همچنین انواع Slips در سایزهای مختلف میباشد.