شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
Hoses and Fitting

در زمینه شلنگ های صنعتی و اتصالات، شرکت کیهان تجهیز پترولیوم توانایی تامین انواع Hose از شرکت هایی همچون Gates, Technip, Continental, Copper State Rubber  و ... را دارد. قابل ذکر است کیفیت و قیمت های این شرکت در این زمینه بسیار رقابتی می باشد و تاکنون موفق به انعقاد 4 قرارداد و تامین چندین نوع شلنگ از شرکت Gates Cooperation شده است.