شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
Rig Accessories

 شرکت کیهان تجهیز پترولیوم در خصوص لوازم جانبی دکل توانایی تامین تجهیزاتی از جمله :

Crown Block

که یکی از قرارداد های این شرکت مربوط به تامین همین کالا از شرکت BOMCO میباشد.

Top Drive System & Spare Parts
 
که باز هم یکی از قراردادهای این شرکت مربوط به تامین قطعات Top Drive از شرکت CANRIG میباشد.

و یا لوازم و تجهیزات مورد نیاز دیگر مانند: 

Drawwork
 

Rotary Table