شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
Drill String

کیهان تجهیز پترولیوم توانایی تامین انواع Drill Pipe، HWDP، Drill Collar، Spiral DC و NMDC را دارا میباشد. قابل ذکر است که این شرکت به مدت 2 سال نماینده رسمی شرکت BaoSteel بوده و در همین راستا قرارداد تامین لوله های حفاری 5-1/2” را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.